Bakalářská zkouška - KME/BZS

Garant

Cíle předmětu

Cílem zkoušky je ověřit, že student zvládl studovaný obor, že umí aktivně používat moderní metody a poznatky z oboru a že si osvojil nezbytné odborné dovednosti a znalosti.

Přehled látky

Tématické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • zvolit vhodný stavební materál
  • zvolit a navrhnout vhodnou stavební konstrukci
  • řešit statiku navržené stavební konstrukce
  • zvolit a navrhnout vhodnou stavební technologii pro řešenou stavební konstrukci

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané znalosti, zejména nezbytné teoretické poznatky a jejich aplikace na řešení daného problému.

Více informací o předmětu (portál ZČU)