Bakalářská práce VD - KME/BPVD

Garant

  • Ing. Vlastimil Vacek, CSc.

Cíle předmětu

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání závěrečné bakalářské zkoušky v oboru Mechanika. Bakalářskou práci zadává katedra mechaniky v souladu s fakultním řádem pro státní závěrečné zkoušky.

Přehled látky

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání Státní bakalářské zkoušky v oboru Mechanika. Téma práce zadává oborová katedra a to nakonci 5. semestru, resp. 6. semetru studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny jak k práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování.O své činnosti student průběžnbě referuje vedoucímu práce, popřípadě ostatním studentů ma semináři, který je k těmto účelům určen. Předpoládaný rozsah textu je 20 - 40 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • obhájit svůj projekt
  • samostatně vybírat a řešit zadané či zvolené problémy
  • získávat, analyzovat a specifikovat důležité informace týkající se zkoumané problematiky
  • sepsat písemnou zprávu na základě zadaných bodů

Požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

Více informací o předmětu (portál ZČU)