Bakalářská práce - PMM - KME/BPPMM

Garant

Cíle předmětu

Zpracování bakalářské práce dle zadaného tématu. Vychází zpravidla z problematiky řešené v rámci semináře k bakalářské práci. Požaduje se specifikace úlohy a její řešení.

Přehled látky

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání Státní bakalářské zkoušky. Téma práce zadává oborová katedra a to na konci 5. semestru, resp. na začátku 6. semetru studia. Vedoucí práce předá studentovi podrobné pokyny, jak k práci přistupovat po stránce odborné i metodické a harmonogram zpracování.O své činnosti student průběžnbě referuje vedoucímu práce, popřípadě ostatním studentům na semináři, který je k těmto účelům určen. Předpoládaný rozsah textu je 20 - 40 stran.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

    Požadavky na studenta

    Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.

    Více informací o předmětu (portál ZČU)