Aplikovaná mechanika - KME/AME

Garant

Cíle předmětu

Hlavním cílem státní zkoušky je ověřit, že student
- úspěšně zvládl znalosti z oblastí mechaniky kontinua, dynamiky, experimentální a statistické mechaniky,
- umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky
- má nezbytné odborné dovednosti, znalosti a kompetence, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru.

Přehled látky

Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou každoročně vyhlašovány katedrou mechaniky.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • úspěšné zvládnutí státní závěrečné zkoušky prokazuje, že student umí aktivně používat výpočtové metody mechaniky a má nezbytné odborné dovednosti a kompetence, které dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru

Požadavky na studenta

Při hodnocení jsou posuzovány získané způsobilosti , zejména z mechaniky kontinua, dynamiky, experimentální a statické mechaniky.

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička