Aplikovaná biomechanika - KME/ABIM

Garant

Cíle předmětu

Uvést studenty do problematiky
- biomechanických problémů člověka
- analýzy silového zatížení dolních končetin člověka
- identifikace silových účinků působících na protetické pomůcky
- modelování imperfekcí protetických pomůcek
- základů dimenzování protetických pomůcek

Přehled látky

1) Ukázky biomechanických problémů člověka
2) Chůze jako obrácené matematické kyvadlo
3) Rozfázování pohybu dolní končetiny (silové působení)
4) Síly přenášené chodidlem protézy (dle typu chodidla)
5) Síly přenášené kolenem protézy (dle typu kolena)
6) Síly působící na lůžko protézy TT a TF amputace
7) Vliv geometrie nastavení lůžka na rozložení sil
8) Vliv postavení protézy na její silové zatížení
9) Materiálové modely komponent protéz a ortéz
10) Pevnostní analýza protéz a ortéz
11) Modelování protéz a ortéz

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • analyzovat silové zatížení dolních končetin
  • vypočítat silové účinky působící na vybrané části protézy či ortézy
  • posoudit vliv nepřesné konstrukce protéz a ortéz na zatížení pacienta
  • dimenzovat protetické pomůcky dolních končetin

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Zápočtový test

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička