Modernizace výuky předmětu Životnost a spolehlivost konstrukcí (KME/ZS)

Zpracoval Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Materiály, které jsou určené především pro přímou výuku na cvičeních předmětu KME/ZS, vznikly za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci modernizace výuky byly zpracovány tři plně interaktivní příklady ve formě live-scriptů (*.mlx souborů) programu MATLAB (pro spuštění nutno využít verzi MATLAB 2016 nebo vyšší). Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na problematiku:

  • stanovení elastické a plastické deformace cyklické deformační křivky,
  • identifikace materiálových parametrů Wöhlerovy křivky únavy,
  • únavy při nezanedbatelných plastických deformacích.

V rámci výuky budou na cvičení detailně diskutovány příslušné partie předmětu a s ohledem na možnosti interaktivního využití připravených příkladů budou diskutovány možnosti použitelnosti a uplatnění.

Ke stažení

Logo ESF