Modernizace výuky předmětu Výpočtové metody dynamiky tekutin (KME/VMT)

Zpracoval Ing. Stanislav Plánička, Ph.D.

Předkládaný učební text je určen pro studenty předmětu KME/VMT (Výpočtové metody dynamiky tekutin). Vznikl v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287 na KME FAV ZČU v Plzni. Hlavním cílem modernizace výuky je především umožnit studentům předmětu VMT přímou práci se systémem ANSYS-FLUENT na mobilní počítačové laboratoři během výuky.

Smyslem tohoto textu je propojení teoretických znalostí studentů získaných během výuky předmětu VMT s praktickými výpočty, tedy s řešením numerických simulací proudění v komerčním CFD softwaru ANSYS-Fluent. Společně s přiloženými soubory (*.msh - diskretizovaná geometrie pro Fluent) tvoří dostatečný materiál pro řešení prvotních simulací ve FLUENTu. Vybrané pasáže přitom kladou důraz na uplatnění znalostí studentů, bez jejichž správného použití nelze simulace správně definovat.

Ke stažení

Logo ESF