Modernizace výuky předmětu Seminář statika 2 (KME/SST2)

Zpracoval Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Tato práce vznikla za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci uvedeného projektu byl zpracován plně interaktivní příklad ve formě live-scriptu programu MATLAB (pro spuštění nutno využít verzi MATLAB 2016 nebo vyšší). Příklad je zaměřen na ukázku řešení rovinných prutových konstrukcí pomocí Obecné deformační metody. Příklad je určen pro přímou interaktivní výuku v předmětu Seminář statika 2 (KME/SST2). Obeznámit se s příkladem je možné doporučit také studentům, kteří navštěvují předmět Statika 2 (KME/ST2), neboť lze příklad s výhodou využít jako pomůcku při zpracování semestrální práce, která je v předmětu KME/ST2 zadávána.

Ke stažení

Logo ESF