Modernizace výuky předmětu Pružnost a pevnost 1 (KME/PP1)

Zpracoval Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Materiály určené především pro využití v přímé výuce předmětu KME/PP1 vznikly za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. Byly zpracovány podklady pro výuku v oblasti mezních stavů, pevnostních podmínek a dimenzování pro případy kombinovaného namáhání. Výstupy jsou strukturovány ve dvou souborech (*.pdf, *.mlx) následujícím způsobem:

  • souhrnné teoretické poznatky uvádí do problematiky mezních stavů, konkrétně mezního stavu křehké pevnosti a mezního stavu plasticity. Následuje přehled nejznámějších klasických mezních podmínek, které se používají v inženýrské praxi. S využitím uvedených mezních podmínek jsou následně uvedeny pevnostní podmínky a vztahy pro redukované napětí. V závěrečné části výukového materiálu jsou uvedena odvození vybraných podmínek pevnosti.
  • aplikační úloha zpracovaná jako plně interaktivní příklad na problém kombinovaného namáhání ve formě live-scriptu programu MATLAB (pro spuštění nutno využít verzi MATLAB 2016 nebo vyšší). V úloze je ukázáno dimenzování hřídele pro případy kombinace namáhání krut + ohyb a tah + krut + ohyb. Ohyb je prostorový.

Ke stažení

Logo ESF