Modernizace výuky předmětu Mechanika 2 (KME/MECH2)

Zpracovala Ing. Alena Jonášová, Ph.D.

Předložený text slouží jako doplňující studijní materiál pro posluchače předmětu Mechanika 2 vyučovaného na Západočeské univerzitě v Plzni. Obsahově je text zaměřen na grafické řešení rovinných soustav těles v kinematice a statice, přičemž svou koncepcí předpokládá znalost příslušné teorie přednášené v rámci výše zmíněného předmětu. Z hlediska svého pojetí je tento studijní materiál zpracován jako soubor řešených úloh pro tři vybrané šestičlenné soustavy těles a zahrnuje celkem 19 příkladů z toho 5 z kinematiky a 14 ze statiky.

Ke stažení

Logo ESF