Modernizace výuky předmětu Biomechanika ve sportu (KME/BIS)

Zpracoval prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

Tato práce vznikla za podpory projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. Učební text je principiálně určen studentům netechnických fakult, kteří mají ve studijním plánu předmět typu biomechanika. Text podává ucelený pohled na chování a modelování svalů lidského těla. Nejdříve je prezentován stručný přehled základního rozdělení svalů, jejich typů a úrovně uspořádání. Dále jsou prezentovány základní modely svalů (především fenomenologický a reologický přístup) a jejich aplikace na řešení silových a rychlostních poměrů konkrétních svalů. Nedílnou součástí této analýzy je určení hmotností segmentů lidského těla, svalová koordinace a redundance. Závěr textu je potom věnován mechanickému (Hillovu) modelu svalu a základním druhům kontrakce svalů.

Ke stažení

Logo ESF