Modernizace výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky, FAV, ZČU v Plzni

Výukové texty a interaktivní příklady, které naleznete na těchto internetových stránkách, byly vytvořeny převážně za účelem jejich přímého využívání ve výuce spolu s moderními multimediálními prostředky, což by mělo v konečném důsledku přispívat k zefektivnění a ke zkvalitňování hodin přímé výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky FAV, ZČU v Plzni. Vytvořené materiály jsou studentům volně dostupné, a proto je možné jejich užití i pro samostudium. Zpracované podklady přednášek nebo cvičení jsou určeny především studentům studujícím na Fakultě strojní a na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kteří v rámci svého studia absolvují některý z následujících předmětů:

Předmět Zpracoval
Biomechanika ve sportu (KME/BIS) prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Modelování matlabem (KME/MATL) Ing. Štěpán Dyk, Ph.D.
Mechanika 1 (KME/MECH1) Ing. Radek Bulín, Ph.D., Ing. Zdeňka Rendlová, Ph.D.
Mechanika 2 (KME/MECH2) Ing. Alena Jonášová, Ph.D.
Pružnost a pevnost 1 (KME/PP1) Ing. Martin Zajíček, Ph.D.
Seminář statika 2 (KME/SST2) Ing. Martin Zajíček, Ph.D.
Výpočtové metody mechaniky (KME/VMM) doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
Výpočtové metody dynamiky tekutin (KME/VMT) Ing. Stanislav Plánička, Ph.D.
Životnost a spolehlivost konstrukcí (KME/ZS) Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Studijní materiály pro modernizaci výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky, FAV, ZČU v Plzni byly vytvořeny díky podpoře projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Logo ESF

Plzeň 2019.