Modernizace výuky předmětu Statika 2 (KME/ST2)

Zpracoval Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Materiály určené především pro využití v přímé výuce předmětu KME/ST2 vznikly za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. Podklady přednášek pokrývají vybrané klíčové kapitoly předmětu. Výstupy jsou strukturovány v souborech (*.pdf) následujícím způsobem:

  • Obecná silová metoda
  • Obecná deformační metoda
  • Zjednodušená deformační metoda
  • Tenké rovinné desky

Ke stažení

Logo ESF