Modernizace výuky předmětu Simulace pohybu mechanismů - ADAMS (KME/ADAM)

Zpracoval Ing. Radek Bulín, Ph.D.

Tato práce vznikla za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci projektu byl zpracován podpůrný výukový materiál pro předmět Simulace pohybu mechanismů – ADAMS. Výstupem je prezentace zpracovaná na téma:

KME/ADAM – Popis základních vlastností a funkcí softwaru Adams – Výukový materiál je věnován popisu výpočtového softwaru Adams s důrazem na pochopení základních principů problematiky vyšetřování dynamiky vázaných mechanických systémů. Dále jsou ve výukovém materiálu popsány základní funkce programu Adams View pro snadnější orientaci v uživatelském rozhraní.

Ke stažení

  • Popis základních vlastností a funkcí softwaru Adams: 146-adams01.pdf (formát PDF)

Logo ESF