Modernizace výuky předmětu Dynamická syntéza a optimalizace (KME/DSO)

Zpracoval Ing. Radek Bulín, Ph.D.

Tato práce vznikla za podpory projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287. V rámci projektu byly zpracovány podpůrné výukové materiály pro předmět Dynamická syntéza a optimalizace. Výstupy jsou strukturovány do čtyř souborů rozdělených dle konkrétních výukových témat následujícím způsobem:

  • Kapitola 1 – Metody jednorozměrné minimalizace – Výukový materiál je věnován implementaci různých metod jednorozměrné minimalizace. Následně je ukázána aplikace těchto metod na testovacím příkladu.
  • Kapitola 2 – Metody vícerozměrné minimalizace – Tento podpůrný výukový materiál je věnován metodám vícerozměrné minimalizace nultého, prvního a druhého řádu. Z každé skupiny je naznačena implementace několika vybraných metod, jejichž efektivita v hledání minima testovací funkce je dále porovnána a diskutována.
  • Kapitola 3 – Citlivostní analýza a ladění parametrů mechanických systémů – Na příkladu diskrétní mechanické soustavy tvořené hmotami a pružinami je v tomto výukovém materiálu ukázána implementace citlivostní analýzy. Dále je zde ukázáno možné využití optimalizačního toolboxu programu Matlab pro ladění parametrů mechanických systémů.
  • Kapitola 4 – Minimalizace amplitud ustálených odezev – Tento výukový materiál je věnován využití optimalizačního toolboxu programu Matlab v úlohách minimalizace amplitud ustálených odezev.

Ke stažení

Logo ESF