Modernizace výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky, FAV, ZČU v Plzni 2020

Výukové texty, které naleznete na těchto internetových stránkách, byly vytvořeny převážně za účelem jejich přímého využívání ve výuce, což by mělo v konečném důsledku přispívat k zefektivnění a ke zkvalitňování hodin výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky FAV, ZČU v Plzni. Vytvořené materiály jsou studentům volně dostupné, a proto je možné jejich užití i pro samostudium. Zpracované podklady přednášek nebo cvičení jsou určeny především studentům studujícím na Fakultě strojní a na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni, kteří v rámci svého studia absolvují některý z následujících předmětů:

Předmět Zpracoval
Simulace pohybu mechanismů - ADAMS (KME/ADAM) Ing. Radek Bulín, Ph.D.
Dynamická syntéza a optimalizace (KME/DSO) Ing. Radek Bulín, Ph.D.
Statika 2 (KME/ST2) Ing. Martin Zajíček, Ph.D.

Studijní materiály pro modernizaci výuky ve vybraných předmětech garantovaných na Katedře mechaniky, FAV, ZČU v Plzni byly vytvořeny díky podpoře projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Logo ESF

Plzeň 2020.