Magisterské studium (od r. 2019)

Katedra mechaniky garantuje od akademického roku 2020/2021 v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu  Aplikovaná mechanika (N0715A270006) studium ve třech studijních specializacích

Od téhož akademického roku Katedra mechaniky rovněž nabízí studium v rámci dvouletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Moderní budovy (N0732P260002), který má dvě specializace

  • Navrhování a provádění budov (N0732P260002S01)
  • Správa a řízení provozu budov (N0732P260002S02)