Výpočty a design (3902T051)

Studijní obor je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, aplikované mechaniky, dynamiky konstrukcí a výpočtů a designu. Obor obsahuje bloky předmětů diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, matematické teorie kmitání, konstrukce strojů a zařízení a konstruování s pomocí CAD systémů s ohledem na design, zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi. Absolvent najde uplatnění ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru, ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem nebo ve vzdělávacích institucích.

Patička