Stavitelství (3607T050)

1,5-letý navazující magisterský obor Stavitelství je určen pro absolventy čtyřletých bakalářských oborů ve studijních programech zaměřených na pozemní stavby (např. studijní program Stavební inženýrství), nebo oborů příbuzných. Během studia si studenti prohloubí své teoretické a praktické znalosti zejména v oblasti navrhování a provádění komplikovaných a náročných moderních staveb, jejich stavebních úprav a rekonstrukcí, ale i obnovy a rekonstrukcí staveb historicky cenných nebo památkově chráněných. Důraz je kladen zejména na problematiku komplexního vnímání souvislostí technických, ekonomických, sociálních a kulturních.

Absolventi oboru Stavitelství jsou v praxi vyhledávaní stavebními firmami na samostatné a vedoucí pozice pro jejich komplexní znalosti v oblasti pozemních staveb i přesahem do staveb inženýrských, uplatňují se rovněž na vedoucích pozicích stavebních odborů a státních úřadů i jako úspěšní podnikatelé. Někteří naši absolventi oboru Stavitelství se již úspěšně uplatnili i v zahraničí, konkrétně v Německu a Velké Británii.

Patička