Dynamika konstrukcí a mechatronika (3901T053)

Studijní obor je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti matematiky, aplikované mechaniky a dynamiky konstrukcí a mechatroniky se zaměřením především do oblastí diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, matematické teorie kmitání a statistické mechanika, teorie řízení a teorie systémů. Studium je dále orientováno na využití teoretických poznatků v praxi. Absolvent najde uplatnění ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru, ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem nebo ve vzdělávacích institucích.

Patička