Aplikovaná mechanika (3901T003)

Absolvent oboru získá hlubší znalosti z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, modelování heterogenních prostředí a newtonských a nenewtonských kapalin. Dále může získat základy modelování v biomechanice člověka a rozšířit si znalosti o lékařskou elektroniku a modelování procesů v lidském organismu. Rovněž tak získá znalosti z oblasti technických aplikací informatiky, počítačových sítí a paralelního programování, z oblasti biomateriálů a materiálové chemie. Široké znalosti získané studiem dávají absolventům mimořádně dobré možnosti uplatnění ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu řady odvětví technického i netechnického charakteru, v oblastech lékařského výzkumu, v soudním lékařství atd. Absolventi se mohou zejména uplatnit v oblasti počítačového modelování a počítačové simulace aplikované mechaniky, např. modelování v biomechanice. Tyto oblasti výzkumu se v současné době velmi rychle rozvíjejí a je potřeba inženýrů schopných komunikovat s lékaři a společně s nimi využívat stále složitější medicínskou techniku s vysokou podporou výpočetní techniky.

 

Patička