Magisterské studium (do r. 2018)

Katedra mechaniky garantuje od akademického roku 2010/2011 v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu  Počítačové modelování v inženýrství (N3955) studium ve třech studijních oborech

Do těchto oborů nejsou již nadále uchazeči přijímáni a je pouze garantováno dostudování do roku 2024. Od akademického roku 2019/2020 však Katedra mechaniky garantuje studium v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika, který má tři specializace

Katedra mechaniky dále garantuje na dostudování v rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební Inženýrství (N3607) třísemestrální studijní obor

Od akademického roku 2020/2021 Katedra mechaniky nabízí studium v rámci dvouletého magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Moderní budovy (N0732P260002), který má dvě specializace

  • Navrhování a provádění budov (N0732P260002S01)
  • Správa a řízení provozu budov (N0732P260002S02)