Magisterské studium (do r. 2018)

Katedra mechaniky garantuje od akademického roku 2010/2011 v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu  Počítačové modelování v inženýrství (N3955) studium ve třech studijních oborech

Do těchto oborů nejsou již nadále uchazeči přijímáni a je pouze garantováno dostudování do roku 2024. Od akademického roku 2019/2020 však Katedra mechaniky garantuje studium v rámci dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika, který má tři specializace

Katedra mechaniky dále garantuje v rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební Inženýrství (N3607) třísemestrální studijní obor

Patička