Seznam školitelů a témata disertačních prací

Seznam školitelů a jejich zaměření

doc. Ing. Petr BROŽ, DrSc.
mechanika stavebních konstrukcí, vyšetřování defektů z fyzikálního a materiálového hlediska

prof. Dr. Ing. Jan DUPAL
statistická mechanika, dynamika, kmitání rotorových systémů, vibroakustika

doc. Ing. Michal HAJŽMAN, Ph.D.
dynamika, kmitání rotorových systémů, vibroakustika

doc. RNDr. Zdeněk HLAVÁČ, CSc.
technická mechanika, kmitání, optimalizace

doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK
mechanika mikrostruktur, termodynamika

doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.
biomechanika, teoretická mechanika, modelování a simulace

prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc.
technická mechanika, mechanika kontinua, biomechanika, interakce kontinuí různých fází, vázané mechanické systémy, modelování a simulace

prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc.
pružnost a pevnost, mechanika kompozitních materiálů, mechanika porušování

doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D.
mechanika stavebních konstrukcí

prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc.
pružnost a pevnost, lomová mechanika, plasticita, únavová životnost

prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc.
mechanika kontinua, optimalizace konstrukcí, modelování tkání, homogenizační techniky v mechanice mikrostruktur

prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc.
mechanika kontinua, teoretická mechanika, modelování tkání, nelineární dynamika a chaos

RNDr. Jiří VACKÁŘ, CSc. (FZÚ AV ČR, Praha)
mechanika mikrostruktur, termodynamika

doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D.
technická mechanika, dynamika tekutin, modelování turbulentního proudění

prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc.
technická mechanika, dynamika strojů, kmitání a optimalizace systémů

doc. Ing. Robert ZEMČÍK, Ph.D.
mechanika kompozitních materiálů, mechanika porušování, monitorování konstrukcí

Témata disertačních prací

V přílohách naleznete rámcová témata disertačních prací pro aktuální akademický rok.

Přílohy

Patička