Seznam odborníků pro členství v komisích pro státní doktorské zkoušky

 • prof. Ing. Miroslav BALDA, DrSc. (VZÚ Plzeň) - schválen 24.10.2012
 • doc. Ing. Petr BOUŠKA, CSc. (KÚ, ČVUT v Praze) - schválen 18.10.2017
 • doc. Ing. Marek BRANDNER, Ph.D. (KMA, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 22.10.2014
 • doc. Ing. Petr BROŽ, DrSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. (FSv, ČVUT v Praze) - schválen 18.10.2017
 • prof. Dr. Ing. Jan DUPAL (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • doc. Ing. Jiří FÜRST, Ph.D. (FS, ČVUT v Praze) - schválen 24.10.2012
 • doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK (ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Jan KOVANDA, CSc. (FS, ZČU v Plzni) - schválen 18.10.2017
 • Ing. Luděk KOVÁŘ, Ph.D. (MECAS ESI, s.r.o., Plzeň) - schválen 20.5.2015
 • prof. Ing. Jiří KŘEN, CSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Vladislav LAŠ, CSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. František MARŠÍK, DrSc. (NTC, ZČU v Plzni) - schválen 18.10.2017
 • Ing. Tomáš MÍŠEK, Ph.D. (Doosan Škoda Power a.s., Plzeň) - schválen 18.10.2017
 • doc. Ing. Jan PAŠEK, Ph.D. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 23.10.2013
 • Ing. Luděk PEŠEK, CSc. (ÚT AV ČR, Praha) - schválen 18.10.2017
 • Doc. Ing. Iva PETRÍKOVÁ, Ph.D. (FS, TU Liberec) - schválena 17.10.2018
 • prof. Ing. František PLÁNIČKA, CSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • Dr. Ing. Pavel POLACH (VZÚ Plzeň) - schválen 24.10.2012
 • prof. Dr. Ing. Eduard ROHAN, DSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Josef ROSENBERG, DrSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc. (FS, ČVUT v Praze) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph.D. (FSv, ČVUT v Praze) - schválen 21.10.2015
 • prof. Ing. Zbyněk ŠIKA, Ph.D. (FS, ČVUT v Praze) - schválen 24.10.2012
 • doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • prof. Ing. Jan ZEMAN, Ph.D. (FSv, ČVUT v Praze) - schválen 21.10.2015
 • prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012
 • doc. Ing. Robert ZEMČÍK, Ph.D. (KME, FAV, ZČU v Plzni) - schválen 24.10.2012

Patička