Doktorské studium

Katedra mechaniky garantuje od akademického roku 2008/2009 v rámci čtyřletého doktorského studijního programu Aplikované vědy a informatika (P3918) studium ve studijním oboru Aplikovaná mechanika (3901V003).

Do tohoto oboru nejsou již nadále uchazeči přijímáni a je pouze garantováno jeho dostudování do roku 2024. Od akademického roku 2019/2020 však Katedra mechaniky garantuje studium v rámci čtyřletého doktorského studijního programu Aplikovaná mechanika.