Výpočty a design (3902R051)

Absolvent tohoto oboru získá nejen znalosti v matematice, fyzice, informatice a kybernetice, ale rovněž v oblasti modelování reálných součástí či konstrukcí s ohledem na design při použití moderních nekonvenčních materiálů. Dále se naučí využívat moderní výpočtové a konstrukční programové systémy. Vzhledem k tomu, že je kladen důraz na samostatnou práci studentů, mohou rozvíjet svoji kreativitu. Absolvent bude schopen navrhovat průmyslové výrobky a zařízení v předvýrobních etapách s ohledem na umělecká a estetická hlediska. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění v konstrukčních a výpočtových odděleních průmyslových firem. Tento obor je zajišťován společně s Fakultou strojní a s Ústavem umění a designu na ZČU v Plzni.