Stavitelství (3607R050)

Čtyřleté bakalářské studium má za cíl připravit studenty pro činnosti při přípravě, návrhu a realizaci staveb a vychovat samostatné vysokoškolsky vzdělané odborníky zejména pro projektování staveb, výrobu stavebních hmot a prvků, přípravu a řízení staveb i pro činnost na stavebních odborech a správních orgánech v České republice, případně i Evropské unii. Absolvent bakalářského oboru Stavitelství získá všeobecné stavební vzdělání v následujících oblastech:

  • navrhování a projektování budov s využitím moderního software,
  • optimalizace energetické náročnosti staveb šetrných k životnímu prostředí,
  • aplikace progresivních stavebních materiálů, konstrukcí a technologií,
  • navrhování a posuzování novodobých i tradičních stavebních konstrukcí,
  • diagnostika, analýza, hodnocení a rekonstrukce staveb,
  • sanace historických stavebních konstrukcí a staveb,
  • management staveb a stavebních provozů,
  • návrh a optimalizace rozvoje území a příprava nových investic,
  • aplikace stavebních a souvisejících právních předpisů.

Absolvent dále získá teoretické a zejména praktické znalosti a dovednosti z oblasti pozemních staveb, potřebné pro uplatnění ve stavební praxi. Velký důraz je v průběhu studia kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k optimálnímu architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést stavebně architektonickou myšlenku do odpovídající projektové dokumentace a do realizovaného díla.