Počítačové modelování (3902R049)

Absolvent oboru počítačové modelování získá znalosti širšího vědního základu v matematice, fyzice, informatice a kybernetice, které zúročí při matematickém a počítačovém modelování mechanických, mechatronických a biomechanických systémů. Absolvent bude schopen počítačově simulovat chování a namáhání strojů, dopravních prostředků a konstrukcí s ohledem na jejich požadovanou životnost a spolehlivost a modelovat proudění plynů a kapalin. Získá znalosti o modelování moderních materiálů, které se využívají pro tvorbu lehkých konstrukcí výjimečných vlastností (kompozitní součásti letadel a automobilů). Absolvent se také může uplatnit při projektování mechanických systémů s elektronickými řídícími prvky se zaměřením na aplikace v oblasti průmyslové výroby a dopravy.

Absolvent tohoto oboru získá rovněž znalosti matematického a počítačového modelování procesů probíhajících v lidském těle se zaměřením na modelování tělních tkání a jejich interakce s proudícími tělními tekutinami. Široké znalosti biomechaniky, biokybernetiky a lékařské elektroniky uplatní při analýze kloubních a kostních náhrad či cévních a srdečních implantátů v lékařské praxi.