Bakalářské studium

Katedra mechaniky nabízí od akademického roku 2008/2009 v rámci studijního programu Počítačové modelování v technice (B3947) tříleté bakalářské studijní obory

a dále garantuje v rámci čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (B3607) studium ve studijním oboru

Patička