Bakalářské studium (od r. 2020)

Katedra mechaniky nabízí od akademického roku 2008/2009 v rámci studijního programu Počítačové modelování v technice (B3947) tříleté bakalářské studijní obory

Do těchto oborů nejsou již nadále uchazeči přijímáni a je pouze garantováno dostudování do roku 2024. Od akademického roku 2020/2021 Katedra mechaniky nabízí studium v rámci tříletého bakalářského studijního programu

a dále garantuje v rámci čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (B3607) studium ve studijním oboru