Nástěnka

Otázky k SZZ - navazující studium

V přílohách níže najdete aktuálně platné otázky k SZZ pro jednotlivé obory navazujícího studia.

Přílohy

(Publikováno: 27.6.2019)

Otázky k SZZ - bakalářské studium

V přílohách níže najdete aktuálně platné otázky k SZZ pro jednotlivé obory bakalářského studia.

Přílohy

(Publikováno: 27.6.2019)

Druhé termíny státních závěrečných zkoušek

  • bakalářský studijní program Počítačové modelování v technice - úterý 27. 8. 2019,
  • bakalářský studijní program Stavební inženýrství - středa 28.8. 2019,
  • navazující studijní program Počítačové modelování v inženýrství - úterý 27. 8. 2019.

(Publikováno: 26.6.2019)

Patička