Nástěnka

Harmonogramy SZZ 23. - 24.6.2022

V přílohách naleznete harmonogramy SZZ konaných ve dnech 23. - 24.6.2022.

Přílohy

(Publikováno: 17.6.2022)

Termíny SZZ v akademickém roce 2021/2022

Věnujte pozornost Rozhodnutí děkana 18D/2021 - Řádné ukončení studia na FAV v akademickém roce 2021/2022

(Publikováno: 10.3.2022)

Rámcová témata disertačních prací

V příloze naleznete seznam rámcových témat a jejich školitelů pro akademický rok 2022/2023.

Přílohy

(Publikováno: 10.3.2022)