Biomechanika

Biomechanika

Matematickým modelováním a experimentálním měřením mechanických vlastností biologických tkání a procesů v živých organizmech se zabývá obor biomechanika. Na našem pracovišti jsou dlouhodobě rozvíjeny metody pro analýzu vlastností živých struktur a vyvíjeny programové prostředky pro efektivní numerické simulace rozličných jevů v těchto strukturách. Naše matematické a počítačové modely jsou schopny simulovat procesy na různých prostorových škálách.

S využitím našich znalostí, zkušeností a s pomocí experimentálních a programových prostředků dostupných na pracovišti jsme schopni:

  • Numericky simulovat proudění krve v cévních bypassech a zhodnotit různé varianty operačních řešení.
  • Řešit úlohy pevnosti a namáhání kloubních náhrad, ortopedických fixačních prostředků a jiných speciálních implantátů.
  • Vytvořit z medicínských dat získaných výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí geometrický model orgánů a tkání pro numerickou analýzu metodou konečných prvků.
  • Provádět numerické simulace perfuze krve měkkými tkáněmi.
  • Analyzovat mechanické a stereologické vlastnosti biologických tkání.

Naše nabídka se neomezuje pouze na biologické struktury, používané metody a algoritmy lze uplatnit též pro modelování různých heterogenních (kompozitních) nebo nelineárních materiálů.

Měření vzorku srdeční chlopně Měření vzorku srdeční chlopně Příprava vzorku srdeční chlopně Příprava vzorku srdeční chlopně

Zpracujeme analýzu mechanických vlastností Vašich biomedicinských vzorků.