Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav

Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav

Nabízíme provedení statických, kinematických a dynamických analýz pro širokou škálu mechanických systémů charakterizovaných jako vázané soustavy těles, což jsou například různé manipulátory, roboty, silniční a kolejová vozidla a jejich komponenty či jiná strojní zařízení. S využitím vhodně sestavených počítačových modelů jsme schopni:

  • Analyzovat statické i dynamické složky reakcí ve vazbách mezi tělesy pro dimenzování uložení.
  • Provádět analýzu dynamického zatížení jednotlivých členů.
  • Na základě výkresové dokumentace umíme určit kinematické poměry (zdvihové funkce, převody) ve složitých soustavách vázaných těles.
  • Navrhnout specifické části konstrukce tak, aby bylo dosaženo vhodných kinematických poměrů.

Dále nabízíme možnosti spolupráce ve specifické oblasti dynamiky a vibrací rotorů. Pro libovolný rotační stroj jsme schopni na základě výkresové dokumentace určovat:

  • Vlastní frekvence a příslušné vlastní tvary kmitání.
  • Kritické otáčky.
  • Oblasti stability.
  • Dynamickou odezvu na různé druhy buzení (nevyváženost, kinematické buzení, apod.).
  • Nelineární dynamické chování rotoru, například při uvažování rubbingu (kontaktu rotoru se statorem).
  • Dynamické chování rotoru se zahrnutím vlivu poddajného statoru.

A v neposlední řadě nabízíme možnost navrhnout, zrealizovat a zpracovat měření za účelem experimentálního získání základních vlastností rotorů a ostatních strojů a následné zkalibrování výpočtových modelů na tyto výsledky. Zkalibrovaný (nebo validovaný) model lze poté využít pro širokou škálu dalších analýz.

Převodovka Převodovka Diferenciál Diferenciál

Připravíme počítačový model Vašeho zařízení vhodný pro dynamickou analýzu.