Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav

Kinematika a dynamika strojů a jiných mechanických soustav

Nabízíme provedení statických, kinematických a dynamických analýz pro širokou škálu mechanických systémů charakterizovaných jako vázané soustavy těles, což jsou například různé manipulátory, roboty, silniční a kolejová vozidla a jejich komponenty či jiná strojní zařízení. S využitím vhodně sestavených počítačových modelů jsme schopni:

  • Analyzovat statické i dynamické složky reakcí ve vazbách mezi tělesy pro dimenzování uložení.
  • Provádět analýzu dynamického zatížení jednotlivých členů.
  • Na základě výkresové dokumentace umíme určit kinematické poměry (zdvihové funkce, převody) ve složitých soustavách vázaných těles.
  • Navrhnout specifické části konstrukce tak, aby bylo dosaženo vhodných kinematických poměrů.

Dále nabízíme možnosti spolupráce ve specifické oblasti dynamiky a vibrací rotorů. Pro libovolný rotační stroj jsme schopni na základě výkresové dokumentace určovat:

  • Vlastní frekvence a příslušné vlastní tvary kmitání.
  • Kritické otáčky.
  • Oblasti stability.
  • Dynamickou odezvu na různé druhy buzení (nevyváženost, kinematické buzení, apod.).
  • Nelineární dynamické chování rotoru, například při uvažování rubbingu (kontaktu rotoru se statorem).
  • Dynamické chování rotoru se zahrnutím vlivu poddajného statoru.

A v neposlední řadě nabízíme možnost navrhnout, zrealizovat a zpracovat měření za účelem experimentálního získání základních vlastností rotorů a ostatních strojů a následné zkalibrování výpočtových modelů na tyto výsledky. Zkalibrovaný (nebo validovaný) model lze poté využít pro širokou škálu dalších analýz.

Převodovka Převodovka Diferenciál Diferenciál

Navrhneme parametry Vašeho stroje s ohledem na optimální dynamické vlastnosti.