Pevnostní a tuhostní výpočty a analýzy porušování

Pevnostní a tuhostní výpočty a analýzy porušování

Nabízíme Vám spolupráci v oblasti ověření funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí. K většině analýz používáme komerční software založený na metodě konečných prvků. V případě nutnosti nabízíme možnost rozšíření software implementací vlastních podprogramů, aby bylo možno plně analyzovat zadaný problém. V případě potřeby můžeme vytvořit vlastní výpočtové programy pro nestandardní typy úloh. Dle požadavků jsme schopni provádět následující služby:

  • Statická analýza se zaměřením na výpočet tuhosti a pevnosti konstrukcí a jejich částí.
  • Analýza napjatosti a deformace těles při rázovém zatížení (šíření napěťových vln tělesy).
  • Modální analýza poddajných těles.
  • Parametrická a topologická optimalizace a citlivostní analýza.
  • Analýza postupného porušování založená na přístupech lomové mechaniky a mezních stavů napjatosti.
  • Simulace chování širokého spektra materiálů např. kovykompozitní materiálypryžepiezoelektrické materiálybiomateriály atd.

S využitím nejmodernějších výpočtových systémů založených zejména na metodě konečných prvků jsme schopni ověřit širokou škálu konstrukcí, které mohou být zhotoveny z tradičních (např. kovových) i netradičních materiálů, např. kompozitních materiálů. V případě kompozitních materiálů aplikujeme moderní kritéria vyhodnocující bezpečnost konstrukcí.

Pokud konstrukce, nebo její součást, nevyhoví zadaným požadavkům, nabízíme možnost provedení detailnějších analýz. V případě potřeby lze vhodným způsobem problém parametrizovat a provést optimalizaci s cílem nalézt takový tvar nebo konfiguraci konstrukce, aby vyhověla Vámi zadaným požadavkům. Rovněž je možné provést citlivostní analýzu konstrukce a vyšetřit tak, jak se mění vlastnosti konstrukce se změnou vybraných parametrů.

Deformační prvek nárazníku automobilu Deformační prvek nárazníku automobilu Model kompozitního kola lokomotivy Model kompozitního kola lokomotivy

Optimalizací najdeme takovou konfiguraci struktury, která bude vyhovovat Vámi zadaným požadavkům.