Pevnostní a tuhostní výpočty a analýzy porušování

Pevnostní a tuhostní výpočty a analýzy porušování

Nabízíme Vám spolupráci v oblasti ověření funkčnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí. K většině analýz používáme komerční software založený na metodě konečných prvků. V případě nutnosti nabízíme možnost rozšíření software implementací vlastních podprogramů, aby bylo možno plně analyzovat zadaný problém. V případě potřeby můžeme vytvořit vlastní výpočtové programy pro nestandardní typy úloh. Dle požadavků jsme schopni provádět následující služby:

  • Statická analýza se zaměřením na výpočet tuhosti a pevnosti konstrukcí a jejich částí.
  • Analýza napjatosti a deformace těles při rázovém zatížení (šíření napěťových vln tělesy).
  • Modální analýza poddajných těles.
  • Parametrická a topologická optimalizace a citlivostní analýza.
  • Analýza postupného porušování založená na přístupech lomové mechaniky a mezních stavů napjatosti.
  • Simulace chování širokého spektra materiálů např. kovykompozitní materiálypryžepiezoelektrické materiálybiomateriály atd.

S využitím nejmodernějších výpočtových systémů založených zejména na metodě konečných prvků jsme schopni ověřit širokou škálu konstrukcí, které mohou být zhotoveny z tradičních (např. kovových) i netradičních materiálů, např. kompozitních materiálů. V případě kompozitních materiálů aplikujeme moderní kritéria vyhodnocující bezpečnost konstrukcí.

Pokud konstrukce, nebo její součást, nevyhoví zadaným požadavkům, nabízíme možnost provedení detailnějších analýz. V případě potřeby lze vhodným způsobem problém parametrizovat a provést optimalizaci s cílem nalézt takový tvar nebo konfiguraci konstrukce, aby vyhověla Vámi zadaným požadavkům. Rovněž je možné provést citlivostní analýzu konstrukce a vyšetřit tak, jak se mění vlastnosti konstrukce se změnou vybraných parametrů.

Model kompozitního kola lokomotivy Model kompozitního kola lokomotivy Tramvajové kolo s pryžovým tlumením Tramvajové kolo s pryžovým tlumením

Optimalizací najdeme takovou konfiguraci struktury, která bude vyhovovat Vámi zadaným požadavkům.