Mechanické testování

Mechanické testování

Nabízíme spolupráci v oblasti testování materiálů kontaktními a bezkontaktními (optickými, laserovými) metodami. Dle požadavků jsme schopni provést:

  • Tahové, tlakové a ohybové zkoušky kovových a nekovových materiálů při běžných teplotách dle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM.
  • Tahové, tlakové a ohybové zkoušky kompozitových materiálů dle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM.
  • Vyšetření tahových diagramů při různých teplotách a to od –80 °C do +250 °C.
  • Měření deformací pomocí tenzometrů, extenzometrů nebo bezkontaktním způsobem (laser, digitální korelace obrazu, stereofotogrammetrie).
  • Měření výchylek (průhybů)  při dynamických jevech např. laserovými vibrometry nebo akcelerometry.
  • Měření vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů komponent a struktur.
  • Analýzy chování širokého spektra materiálů - např. kovykompozitní materiály, pryže, piezoelektrické materiály, biomateriály atd.

Vaše zkušební vzorky otestujeme na trhacím stroji Zwick/Roell Z050, který umožňuje vyvinout maximální tahovou resp. tlakovou sílu 50 kN při teplotách v rozmezí od  –80o do +250o C. Nabízíme konzultace a pomoc při návrhu a výrobě vzorků, nebo výrobu vzorků odborně zajistíme dle Vámi dodaných materiálů. Materiálové vlastnosti ze statických zkoušek jsme schopni stanovit s ohledem na přání zákazníka podle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM. Ve složitějších případech provedeme identifikaci materiálových konstant nebo parametrů pomocí vybrané optimalizační metody s využitím numerické simulace, přičemž jsou experimentální výsledky porovnávány s výsledky virtuálního modelu. S ohledem na požadavky je možné rovněž provést i citlivostní analýzu vlivu jednotlivých parametrů modelu na jeho chování.

Na katedře mechaniky byla vyvinuta metodika modelování a měření rozsáhlých kmitajících systémů, která umožňuje analyzovat kmitání jak vzorků materiálů, tak velkých soustav. Provedeme modální analýzu a identifikaci významných dynamických vlastností reálných zařízení.

Vybraná měření jsme schopni zajistit přímo na Vašem pracovišti s využitím mobilních měřících zařízení.

Mechanické testování kompozitových karbonových vzorků Mechanické testování kompozitových karbonových vzorků Smyková zkouška pryžového vzorku Smyková zkouška pryžového vzorku

Provedeme modální analýzu a identifikaci významných dynamických vlastností reálných zařízení.