Mechanické testování

Mechanické testování

Nabízíme spolupráci v oblasti testování materiálů kontaktními a bezkontaktními (optickými, laserovými) metodami. Dle požadavků jsme schopni provést:

  • Tahové, tlakové a ohybové zkoušky kovových a nekovových materiálů při běžných teplotách dle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM.
  • Tahové, tlakové a ohybové zkoušky kompozitových materiálů dle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM.
  • Vyšetření tahových diagramů při různých teplotách a to od –80 °C do +250 °C.
  • Měření deformací pomocí tenzometrů, extenzometrů nebo bezkontaktním způsobem (laser, digitální korelace obrazu, stereofotogrammetrie).
  • Měření výchylek (průhybů)  při dynamických jevech např. laserovými vibrometry nebo akcelerometry.
  • Měření vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů komponent a struktur.
  • Analýzy chování širokého spektra materiálů - např. kovykompozitní materiály, pryže, piezoelektrické materiály, biomateriály atd.

Vaše zkušební vzorky otestujeme na trhacím stroji Zwick/Roell Z050, který umožňuje vyvinout maximální tahovou resp. tlakovou sílu 50 kN při teplotách v rozmezí od  –80o do +250o C. Nabízíme konzultace a pomoc při návrhu a výrobě vzorků, nebo výrobu vzorků odborně zajistíme dle Vámi dodaných materiálů. Materiálové vlastnosti ze statických zkoušek jsme schopni stanovit s ohledem na přání zákazníka podle norem ČSN EN, ISO nebo ASTM. Ve složitějších případech provedeme identifikaci materiálových konstant nebo parametrů pomocí vybrané optimalizační metody s využitím numerické simulace, přičemž jsou experimentální výsledky porovnávány s výsledky virtuálního modelu. S ohledem na požadavky je možné rovněž provést i citlivostní analýzu vlivu jednotlivých parametrů modelu na jeho chování.

Na katedře mechaniky byla vyvinuta metodika modelování a měření rozsáhlých kmitajících systémů, která umožňuje analyzovat kmitání jak vzorků materiálů, tak velkých soustav. Provedeme modální analýzu a identifikaci významných dynamických vlastností reálných zařízení.

Vybraná měření jsme schopni zajistit přímo na Vašem pracovišti s využitím mobilních měřících zařízení.

Mechanické testování kompozitových karbonových vzorků Mechanické testování kompozitových karbonových vzorků Zkouška karbonových kompozitových vzorků ohybem Zkouška karbonových kompozitových vzorků ohybem

Vybraná měření jsme schopni zajistit přímo na Vašem pracovišti s využitím mobilních měřících zařízení.