Nabídka spolupráce

Kadedra mechaniky Západočeské univerzity v Plzni nabízí své kapacity i moderní vývojové a laboratorní vybavení k řešení mnoha Vašich projektů. Využijte naše praktické zkušenosti i hluboké teoretické znalosti v mnoha oborech klasické mechaniky, pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin a biomechaniky. Nabízíme možnost spolupráce se špičkovými odborníky formou společných výzkumných projektů nebo studentských diplomových nebo dizertačních prací.

Nabízíme spolupráci v těchto oborech:

Jsme schopni navrhnout i zrealizovat širokou škálu numerických simulací i experimentů jak v laboratorních podmínkách, tak přímo na Vašem pracovišti.