Základy projekt. řízení ve stavebnictví - KME/ZPRS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Ing. Petr Kesl, Ph.D. Přednáška UU 211 ZS Pátek 9-10 (14:50-16:30)
Ing. Jan Zábran Cvičení UU 211 ZS Pátek 11-11 (16:40-17:25)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení projektů ve stavební praxi.

Přehled látky

1. Zásady zacházení s informacemi, informační zdroje.

2. Správa dat, přístup k datům.

3. Účetní, daňové a další legislativní standardy.

4. Organizační struktura a komunikace ve firmě.

5. Plnění prací na plánovaném projektu.

6. Plnění prací na náhodném projektu.

7. Kompetence a odpovědnost pracovníků a složek v procesu výstavby.

8. Řízení kapacit a zdrojů při výstavbě.

9. Sledování stavů a povinností ve firmě.

10. Výběrová řízení.

11. Softwarové produkty pro projektové řízení.

12. Oceňovací systémy.

13. Zásady projektového řízení.

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • řešit organizační uspořádání projektových prací

Doporučená literatura

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička