Vázané mechanické soustavy - KME/VMS

Garant

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí s
- popisem kinematiky bodu a tělesa v maticovém tvaru,
- popisem kinematiky a kinetostatiky otevřených a uzavřených kinematických řetězců,
- základními metodami syntézy mechanických soustav,
- numerickým řešením úlohy polohy a dynamiky těles v kinematických řetězcích.

Harmonogram

TýdenPřednáškaCvičení
1. Kinematika bodu a tělesa v maticové formulaci, transformační matice, základní pohyby.
2. Současné pohyby těles v maticové formulaci, kinematická analýza VMS.
3. Transformační matice základních kinematických dvojic, kinematické řešení otevřených řetězců.
4. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů (trigonometrická, vektorová, maticová metoda).
5. Kinematické řešení složených mechanismů, numerické kinematické řešení mechanismů.
6. Kinematické řešení jednoduchých mechanismů s vyššími kinematickými dvojicemi.
7. Základy kinematické syntézy VMS. Vačkové a kloubové mechanismy, kolokační metoda.
8. Kinematická syntéza vodících a převodových mechanismů, generátory funkcí.
9. Ryze geometrická, geometrická a kinematická syntéza VMS, lineární a nelineární syntéza.
10. Lineární syntéza mechanismů s rotačními a posuvnými kinematickými dvojicemi.
11. Přesnost a citlivost mechanismů a kinematických řetězců.
12. Metody sestavování pohybových rovnic v dynamice VMS.
13. Kinetostatické vyšetřování VMS.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura