Úvod do stavitelství - KME/UDS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

  • Jan Pašek Přednáška UU 108, ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
  • Jan Kubát Cvičení UC 422, ZS Středa 6-7 (12:05-13:45)
  • Jan Kubát Cvičení UC 422, ZS Středa 6-7 (12:05-13:45)

Cíle předmětu

Seznámit studenta s principy zakreslování stavebních konstrukcí a základy stavebně konstrukčního řešení objektů pozemních staveb.

Přehled látky

1. týden
Stavební objekt a požadavky na něj kladené. Členění stavby. Konstrukční systémy stavebních objektů.

2. týden
Stavební díly a jejich zakreslování. Základní požadavky na zakreslování, výkresy, formáty, zobrazování (perspektiva, grafické znázornění, schematické znázornění).

3. týden
Svislé nosné konstrukce. Zakreslování svislých konstrukcí v technické dokumentaci.

4. týden
Vodorovné nosné konstrukce. Výkres tvaru, výkres skladby. Konstrukční schémata.

5. týden
Schodiště. Zakreslování schodišť do technické dokumentace.

6. týden
Základní detaily nosných konstrukcí. Zakreslování detailů.

7. týden
Zakládání stavebních objektů. Zakreslování základů v technické dokumentaci.

8. týden
Zastřešení objektů. Základní detaily konstrukce krovu a plochých střech. Zakreslování konstrukce krovů a plochých střech do technické dokumentace.

9. týden
Výplně otvorů a jejich zakreslování.

10. týden
Kompletační konstrukce a jejich zakreslování. Obvodové pláště, příčky, podlahy.

11. týden
Zděné konstrukce. Železobetonové konstrukce. Dřevěné konstrukce. Ocelové konstrukce.

12. týden
Dokumentace staveb (druhy, výkresy v projektové dokumentaci včetně výkresů pro zvláštní účely).

13. týden
Dokumentace staveb dle stavebního zákona (grafická i textová část).

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura