Úvod do modelování v mechanice - KME/UMM

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D. Přednáška US 217 LS Pondělí 11-13 (16:40-19:15)

Cíle předmětu

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

Harmonogram

Velmi předběžný harmonogram přednášek, který bude v průběhu semestru upřesněn:

Týden Přednáška a cvičení
1. Úvodní přednáška (Dr. Hajžman)
2.
3. Dynamika nerotujících a rotujících systémů (Dr. Byrtus)
4.
5. Biomechanika (prof. Křen)
6.
Mechanika tekutin (doc. Vimmr)
7.
8. Nárazové zkoušky vozidel, aerodynamika vozidel
9. Vlnové jevy v tělesech (Dr. Adámek)
10. Mechanika porézních a vícefázových prostředí s aplikacemi (prof. Rohan)
11. Vybrané problémy z biomechaniky (Dr. Lobovský)
12. Experimentální mechanika (Ing. Smolík)
13. Závěrečná shrnující přednáška, zápočtový test (Dr. Hajžman)

 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • přiřadit technický problém ke konkrétní specializaci v mechanice
  • vypočítat mechanické napětí při zatížení tahem
  • definovat a aplikovat vztah pro vlastní frekvenci systému
  • navrhnout rozčlenění mechanického systémy na jednotlivé komponenty za účelem vytvoření výpočtového modelu
  • interpretovat výhody použití moderních kompozitních materiálů pro konkrétní konstrukci
  • zdůvodnit použití daného čidla pro konkrétní úlohu v experimentální mechanice
  • vypočítat rychlost a polohu v závislosti na zrychlení objektu
  • rozhodnout o typu proudění v definované úloze
  • zdůvodnit účel biomechanického modelu člověka

Podmínky zápočtu

Samostatná práce při přednáškách a písemný test složený z jednoduchých otázek na látku probíranou při přednáškách.

Poznámky:

Student musí získat minimálně 10 bodů za semestr. Závěrečný zápočtový test je za maximálně 12 bodů. Další body je možné získat na přednáškách. Více viz úvodní prezentace. Aktuální stav bodového hodnocení je zde.

Hra, která vznikla jako dobrovolný projekt v průběhu LS semestru 2018.

 

Doporučená literatura

Ke stažení

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička