Úvod do modelování v mechanice - KME/UMM

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Představit studentům obor mechanika a obeznámit je se základními pojmy, problémy a metodami řešení. Ukázat studentům typické moderní aplikace mechaniky na reálných příkladech z praxe.

Harmonogram

Velmi předběžný harmonogram přednášek, který bude v průběhu semestru upřesněn:

Týden Přednáška a cvičení
1. Úvodní přednáška (Dr. Hajžman)
2.
3. Dynamika nerotujících a rotujících systémů (Dr. Byrtus)
4.
5. Biomechanika (prof. Křen)
6.
Mechanika tekutin (doc. Vimmr)
7.
8. Nárazové zkoušky vozidel, aerodynamika vozidel
9. Vlnové jevy v tělesech (Dr. Adámek)
10. Mechanika porézních a vícefázových prostředí s aplikacemi (prof. Rohan)
11. Vybrané problémy z biomechaniky (Dr. Lobovský)
12. Experimentální mechanika (Ing. Smolík)
13. Závěrečná shrnující přednáška, zápočtový test (Dr. Hajžman)

 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Samostatná práce při přednáškách a písemný test složený z jednoduchých otázek na látku probíranou při přednáškách.

Poznámky:

Student musí získat minimálně 10 bodů za semestr. Závěrečný zápočtový test je za maximálně 12 bodů. Další body je možné získat na přednáškách. Více viz úvodní prezentace. Aktuální stav bodového hodnocení je zde.

Hra, která vznikla jako dobrovolný projekt v průběhu LS semestru 2018.

 

Doporučená literatura

Ke stažení