Úvod do biomechaniky - KME/UBI

Garant

Přednášející

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámení s
- historií, vývojem,významem a využitím biomechaniky,
- základním anatomickým názvoslovím.

Uvést studenty do problematiky
- stavby a funkce vybraných buněk, tkání a orgánů,
- základních vlastností biomateriálů,
- základů modelování v biomechanice.

Harmonogram

TýdenPřednáška a cvičení
1. Biomechanika - vymezení pojmů, bio-obory a jejich vazby, význam a cíle.
2. Historie a vývoj biomechaniky.
3. Obecná analýza problémů se zaměřením na techniku, lékařství a biomechaniku.
4. Řešení problémů modelováním - experimentální modelování.
5. Výpočtové modelování, problémy modelování, základní lékařské obory.
6. Základní anatomické názvosloví, struktura a funkce buňky.
7. Druhy buněk a tkání, základní vlastnosti biomateriálů.
8. Svalová buňka, struktura kosterního svalu.
9. Viskoelasticita živých tkání (Maxwellův model, creep, relaxace).
10. Mechanický model svalu (Hillův model, tetanická kontrakce).
11. Biologické tekutiny, základní modely.
12. Lidská krev, složení, základní model proudění, viskozimetry.
13. Biomechanické modely tkání a orgánů (ukázky složitějších struktur).

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Zkouška

Ústní

Ke stažení