Typologie staveb - KME/TYS

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Student se seznámí
- s navrhováním dispozic staveb pro bydlení, rekreaci, ubytování a veřejné účely
- se základními principy návrhu prostor objektů
- s rozdělením staveb podle účelu

Přehled látky

1. Návrh a stavba budovy. Základní činitelé ovlivňující stavební dílo. Člověk jako měřítko pro vytváření prostoru.

2. Architektonický prostor a vlivy na jeho utváření. Řazení prostorů ? tvorba dispozic. Zásady navrhování hygienického a sociálního zázemí budov.

3. Vnitřní komunikace. Zásady utváření a dimenzování komunikačních prostor uvnitř budov ve vztahu k dispozičnímu řešení. Seznámení s OTP zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb.

4. Bytové domy ? typologie bydlení, dispoziční uspořádání bytu. Formy bytových domů.

5. Doprava a parkování. Problematika dopravního systému a dopravy v klidu ve vztahu k urbanistickému řešení obytných celků.

6. Rodinné domy. Provozní řešení a prostorové uspořádání. Formy zástavby rodinných domů a jejich specifika.

7. Stavby pro ubytování a rekreaci.

8. Obchodní a administrativní stavby.

9. Stavby pro veřejné stravování.

10. Školské stavby.

11. Sportovní stavby.

12. Kulturní stavby ? galerie, výstavní sály, divadla, kina.

13. Parter - dialog mezi stavbami a jejich okolím.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura