Technicko-fyzikální analýza - KME/TFA

Garant

Rozvrhové akce

  • Přednáška , ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)
  • Cvičení , ZS Středa 4-5 (10:15-11:55)

Cíle předmětu

Seznámit studenta se závažností nesilových účinků na statické chování a porušování stavebních konstrukcí.

Přehled látky

1. Zatížení staveb teplotou, teplotní pole, stacionární a nestacionární průběhy teplot v konstrukcích, namáhání stavebních konstrukcí změnami teplot.

2. Interakce nosné konstrukce a zateplení v podmínkách cyklických teplotních změn.

3. Teplotní roztažnosti materiálů, sendvičové konstrukce v podmínkách cyklických teplotních změn.

4. Vliv tuhosti konstrukce na její namáhání změnami teploty. Namáhání konstrukčních prvků a jejich styků nesilovými účinky.

5. Stavebně fyzikální a požární bezpečnost sendvičových stavebních konstrukcí.

6. Vliv nestejnoměrného sedání staveb na namáhání stavebních konstrukcí. Analýza interakce stavba - základy - podloží.

7. Vliv pevnosti materiálu, modulu pružnosti materiálu, tuhosti konstrukce a součinitelů délkové roztažnosti materiálu na spolehlivost stavebních konstrukcí. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura