Technické zařízení bud ZDR - KME/ZDR

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Studenti se seznámení se základními zásadami projektování, návrhem a provozem jednotlivých druhů technických zařízení ve stavebních objektech.

Harmonogram

1. Veřejné sítě-kanalizace, vodovod, plynovod
2. Vnitřní kanalizace, materiály
3. Vnitřní kanalizace, zásady vedení
4. Navrhování a zakreslování vnitřní kanalizace
5. Řešení přípojky kanalizace
6. Vnitřní vodovod, materiály
7. Navrhování vnitřního vodovodu, zásady vedení vnitřního vodovodu
8. Navrhování vnitřního vodovodu vč.požárního, zakreslování vnitřního vodovodu
9. Řešení přípojky vodovodu
10. Vnitřní plynovod, materiály
11. Vnitřní plynovod, zásady vedení rozvodů, spotřebiče
12. Navrhování vnitřního plynovodu, zakreslování vnitřního plynovodu
13. Řešení přípojky plynovodu

 

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení konkrétních úloh.

Doporučená literatura