Stavitelství S4 - Kompletační konstrukce - KME/STS4

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Obeznámit studenty s nenosnými a výplňovými stavebními konstrukcemi - podlahami, příčkami, podhledy, lehkými obvodovými plášti, povrchovými úpravami, výplněmi otvorů a stavebními izolacemi.


Přehled látky

1. týden Základy stavební fyziky - veličiny
Obsah stavební fyziky - úkoly tepelné techniky, akustiky a osvětlení prostor
Základní požadavky a předpisy

2.týden Základy stavební fyziky - tepelné izolování objektů
součinitele tepelné vodivosti, tepelné odpory a součinitele prostupu tepla
tepelná izolace, principy řešení a výpočty

3. týden Nenosné konstrukce izolace v objektech
Izolování objektů proti chladu, hluku a vlhkosti

4. týden Příčky a dělící konstrukce soudobé zděné, monolitické a montované příčky,
sádrokarton, prosklené stěny, přemístitelné příčky, dělící stěny

5. týden Výplně otvorů příčkách a stěnách - dřevěné, kovové a plastové
okna, dveře, výkladce, skleněné stěny, žaluzie - materiály, druhy, zástavba

6. týden Podlahy a podhledy
Nášlapné, roznášecí a izolační vrstvy podlah
Teplé a studené povrchy, rozvody v podlahách
Pevné a montované podhledy

7. týden Omítky a povrchové úpravy
Obklady pevné a montované, jednovrstvé a vícevrstvé omítky, nátěry

8. týden Skládané /sendvičové/ konstrukce a lehké pláště
zavěšené pláště

9. týden Střechy a střešní pláště, ploché střechy - požadavky pro návrh a jejich řešení
účinky na střechy, nepochozí, pochozí, pojízdná a zelená střecha, krytiny a sklony

10. týden Konstrukce jednoplášťové a dvouplášťové střechy
větraná nevětraná jednoplášťová střecha, řešení dvouplášťové střechy skladby
střech, klempířské práce, odvodnění, atiky, detaily

11. týden Střešní krytiny
skladby, klempířské práce

12. týden Doplňkové a kompletační konstrukce, úpravy pro instalace
dřevěné, zámečnické, skleněné a plastové konstrukce,
vedení instalací ve stavbě, koncepční řešení, typy a skladby konstrukcí

13. týden Vybavení objektu a strojní zařízení v budovách
výtahy, strojovny, vedení instalací ve stavbách

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura