Stavitelství S3 - Stavební fyzika - KME/STS3

Garant

Přednášející

Cvičící

Rozvrhové akce

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy stavební fyziky.

Přehled látky

1. týden Tepelná technika - tepelné izolování staveb a požadavky ČSN
doplnění učiva z 4. semestru, požadované a doporučené hodnoty,výpočty

2. týden Tepelná technika - teplotní útlum
výpočtové metody

3. týden Tepelná technika - vodní páry v konstrukci
rosný bod, roční bilance vodních par

4. týden Tepelná technika - tepelné ztráty
tepelná stabilita místnosti a výpočet tepelné ztráty budov

5. týden Izolace spodní stavby a izolace proti vodě

6. týden Izolování proti radonu a chemickým látkám

7. týden Provedení izolace proti radonu a spodní vodě

8. týden Stavební akustika - šíření hluku a požadavky
Fyzikální veličiny, neprůzvučnost, předpisy

9.týden Stavební akustika - výpočtové metody

10. týden Stavební akustika- návrh izolací
hodnoty a návrh izolací, stavební úpravy

11. týden Stavební akustika a konstrukce budov,

12. týden Denní osvětlení
Stanovení osvětlení, požadavky, výpočet

13. týden Oslunění místností
Výpočet oslunění, stínící technika

Získané způsobilosti

U tohoto předmětu se již používá nový QRAM. Použijte jiný výstup, například v portálu IS/STAG, záložka IS/STAG / Reporty / QRAM / QRAM předmětu

Doporučená literatura