Stavitelství 6 - KME/STA6

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou halových objektů, celkovým návrhem a technikou, přípravou a koordinací projektu Pozemní stavby.

Harmonogram

1. týden Podklady pro návrh stavby, příprava investice
průzkumné práce, situační podklady, inženýrské sítě, požadavky na energie, podklady
 

2. týden Projektová a inženýrská příprava, stavební předpisy a normy
koncepční a koordinační činnost generálního projektanta, struktura přípravy dle stavebního zákona, členění stavby na objekty, jejich umístění

3. týden Návrh a rozvržení stavby
úpravy terénu pro stavbu, odvodnění, dopravní řešení, komunikace, parkoviště

4. týden Městské inženýrství - infrastruktura
přípojky a inženýrské sítě, požární podmínky, potřeby vody, odpady
 

5.týden Halové stavby pro výrobu, obchod a skladování
technické a provozní řešení hal a výrobních objektů

6.týden Stavební konstrukce hal a provozních objektů
nosné a nenosné prvky

7. týden Průmyslové a zemědělské objekty
specifické konstrukce staveb

8. týden Strojní vybavení objektů
stavební připravenost pro montáž zařízení

9. týden Haly velkých rozpětí
oblouky, zavěšené a visuté střechy, pneumatické konstrukce

10. týden Superkonstrukce
primární a sekundární konstrukce

11.týden Ekologické a nízkoenergetické stavby
úspory energií a stavební řešení vybraných objektů

12.týden Vývojové trendy stavění a nové materiály
perspektivní řešení objektů, užití nových technologií

13.týden Kompletační a koordinační práce na projektu a stavbě - ukázky staveb

 

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  • navrhnout a řešit halové a spec. stavební konstrukce jako celek

Podmínky zápočtu

Vypracování a odevzdání semestrální práce z oblasti halových objektů na odpovídající úrovni.

Zkouška

Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikace při řešení problematiky halových objektů.

Poznámky:
 

Více informací o předmětu (portál ZČU)

Patička