Stavitelství 5 - KME/STA5

Garant

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základy stavební fyziky.

Harmonogram

1. týden Tepelná technika - tepelné izolování staveb a požadavky ČSN
doplnění učiva z 4. semestru, požadované a doporučené hodnoty,výpočty

2. týden Tepelná technika - teplotní útlum
výpočtové metody

3. týden Tepelná technika - vodní páry v konstrukci
rosný bod, roční bilance vodních par

4. týden Tepelná technika - tepelné ztráty
tepelná stabilita místnosti a výpočet tepelné ztráty budov

5. týden Izolace spodní stavby a izolace proti vodě

6. týden Izolování proti radonu a chemickým látkám

7. týden Provedení izolace proti radonu a spodní vodě

8. týden Stavební akustika - šíření hluku a požadavky
Fyzikální veličiny, neprůzvučnost, předpisy

9.týden Stavební akustika - výpočtové metody

10. týden Stavební akustika- návrh izolací
hodnoty a návrh izolací, stavební úpravy

11. týden Stavební akustika a konstrukce budov,

12. týden Denní osvětlení
Stanovení osvětlení, požadavky, výpočet

13. týden Oslunění místností
Výpočet oslunění, stínící technika

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Splnění podmínek zápočtové písemné práce.

  Zkouška

  Aktivní znalost přednášené látky a schopnost aplikovat na řešení konkrétních úloh stavební praxe.

  Poznámky:
   

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička