Stavitelství 4 - KME/STA4

Garant

Cíle předmětu

Obeznámit studenty s konstrukcí vícepodlažních budov, jejich nenosnými a doplňkovými konstrukcemi, izolacemi objektů, výplněmi otvorů, podlahami, příčkami, omítkami a povrchovými úpravami.

Harmonogram

1. týden Základy stavební fyziky - veličiny
Obsah stavební fyziky - úkoly tepelné techniky, akustiky a osvětlení prostor
Základní požadavky a předpisy

2.týden Základy stavební fyziky - tepelné izolování objektů
součinitele tepelné vodivosti, tepelné odpory a součinitele prostupu tepla
tepelná izolace, principy řešení a výpočty

3. týden Nenosné konstrukce izolace v objektech
Izolování objektů proti chladu, hluku a vlhkosti

4. týden Příčky a dělící konstrukce soudobé zděné, monolitické a montované příčky,
sádrokarton, prosklené stěny, přemístitelné příčky, dělící stěny

5. týden Výplně otvorů příčkách a stěnách - dřevěné, kovové a plastové
okna, dveře, výkladce, skleněné stěny, žaluzie - materiály, druhy, zástavba

6. týden Podlahy a podhledy
Nášlapné, roznášecí a izolační vrstvy podlah
Teplé a studené povrchy, rozvody v podlahách
Pevné a montované podhledy

7. týden Omítky a povrchové úpravy
Obklady pevné a montované, jednovrstvé a vícevrstvé omítky, nátěry

8 .týden Skládané /sendvičové/ konstrukce a lehké pláště
zavěšené pláště

9.týden Střechy a střešní pláště, ploché střechy - požadavky pro návrh a jejich řešení
účinky na střechy, nepochozí, pochozí, pojízdná a zelená střecha, krytiny a sklony

10. týden Konstrukce jednoplášťové a dvouplášťové střechy
větraná nevětraná jednoplášťová střecha, řešení dvouplášťové střechy skladby
střech, klempířské práce, odvodnění, atiky, detaily

11. týden Střešní krytiny
skladby, klempířské práce

12. týden Doplňkové a kompletační konstrukce, úpravy pro instalace
dřevěné, zámečnické, skleněné a plastové konstrukce,
vedení instalací ve stavbě, koncepční řešení, typy a skladby konstrukcí

13. týden Vybavení objektu a strojní zařízení v budovách
výtahy, strojovny, vedení instalací ve stavbách

Odborné dovednosti po absolvování předmětu

  Podmínky zápočtu

  Vypracování a odevzdání semestrální práce na odpovídající úrovni

  Zkouška

  Aktivní znalost přednášené látky a obsahu předmětu KME/STA3 a schopnost aplikovat znalosti na řešení konkrétních úloh stavební praxe.

  Poznámky:
   

  Doporučená literatura

  Více informací o předmětu (portál ZČU)

  Patička